MVO en circulaire economie

U wilt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) of circulaire economie toepassen in uw bedrijf. Maar hoe pakt u dat aan? MVO en circulaire economie zijn niet hetzelfde, al liggen ze in elkaars verlengde. Circulaire economie gaat over uw producten en diensten en over ketenbeheer en samenwerken in de keten. MVO gaat ook over de mensen in uw bedrijf.

Wilt u stap zetten om uw bedrijf duurzamer te maken? Of wilt u circulair gaan werken? U brengt dan eerst in kaart waar uw bedrijf nu staat. Een  MVO-beleid begint bij een strategische oriëntatie. Hoe kunt u met uw bedrijf aan de slag met duurzaamheid? Hoe vertaalt u deze in uw strategie? Hoe verbindt u uw HR-beleid aan uw MVO-beleid? Hoe communiceert u MVO-beleid? Hoe maakt u uw bedrijfsprocessen circulair?

Wat is MVO?

MVO wordt door MVO Nederland als volgt gedefinieerd:
"Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten  op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu."

Scan
DuurzamerWerken ontwikkelde een scan, waarmee u snel kunt zien waar uw bedrijf staat op het gebied van MVO. Wilt u deze scan ontvangen? Neem dan contact met ons op. 
 

Circulaire Economie

De Ellen MacArthur Foundation geeft de volgende definitie van circulaire economie: “Een circulaire economie is een levend systeem waarin waarde-ontwikkeling plaatsvindt op basis van gebruik in plaats van verbruik. Dat betekent dat herbruikbaarheid van producten en grondstoffen ontstaat en dat waardevernietiging voorkomen wordt. Essentiële elementen hierbij zijn het gebruik van zuivere en niet toxische materialen,
ontwerp voor demontage en het volledig gebruiken van duurzame energie.”
 
Circulaire Economie is gebaseerd op 5 principes:

1. Ontwerpen om afval te vermijden
2. Bouwen aan veerkracht door diversiteit
3. Gebruik maken van hernieuwbare bronnen
4. Denken in systemen
5. Gebruiken van afval als grondstof
Circulaire economie is "het begrijpen hoe onderdelen elkaar beïnvloeden binnen het grotere geheel, en de relatie tussen onderdelen binnen een systeem." Dit geldt niet alleen in plaats, maar ook in tijd.

Wij helpen u de stap te zetten richting de circulaire economie. Samen met het Regionaal Centrum voor Circulaire Economie. U leert:
1. Wat circulaire economie is;
2. Welke stappen u in uw bedrijf kunt zetten om bedrijfsprocessen circulair te maken;
3. Hoe de veranderende wereld van uw klant eruit ziet;
4. Wat Nieuwe Business Modellen zijn;
5. Hoe u nieuwe product/dienst combinaties ontwikkelt.
  
Wilt u dat uw bedrijf of organisatie klaar is voor de toekomst? Neem dan contact op.
 

MVO-kernthema’s

De wereldorganisatie voor normalisatie ISO stelde ISO 26000 op, een ’Guidance on Social Responsibility’. Dit is een wereldwijde richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Deze richtlijn helpt bedrijven en organisaties om op een praktische manier met MVO aan de slag te gaan.
ISO 26000 noemt zeven kernthema’s in het kader van MVO. Door te bepalen wat de relevantie is van deze kernthema’s voor uw organisatie, krijgt u grip op de huidige situatie van uw bedrijf en de gewenste situatie. Heeft u hier hulp bij nodig? Vraag ons naar de mogelijkheden.

De kernthema’s zijn:

  1. bestuur van de organisatie;
  2. mensenrechten;
  3. arbeidsomstandigheden;
  4. milieu;
  5. eerlijk zaken doen;
  6. consumentenaangelegenheden;
  7. betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap.

Deze kernthema’s zijn voor alle organisaties relevant, ongeacht de grootte van uw bedrijf. Hoe bepaalt u welke voor uw organisatie de belangrijkste onderwerpen zijn? Hoe past u deze thema’s  toe in uw strategie, zodat het tot een herkenbaar MVO-beleid komt voor stakeholders, zoals medewerkers, klanten en leveranciers?  Bepaal wat de kernthema’s zijn die bij uw organisatie passen.

Stakeholders

Een MVO-beleid maakt u niet alleen. En een circulaire bedrijfsvoering is onmogelijk als u niet samenwerkt met anderen in de keten. Uw onderneming of bedrijf heeft te maken met allerlei personen of organisaties, stakeholders worden zij genoemd. Een stakeholder (belanghebbende) is een persoon of organisatie die invloed ondervindt (positief of negatief) of die zelf invloed kan uitoefenen op een onderneming (definitie MVO-Nederland).

Bij goed stakeholdersmanagement houdt een bedrijf rekening met de belangen en standpunten van stakeholders. Stakeholdersmanagement is cruciaal in het formuleren van een MVO-beleid, of het opzetten van een circulair model.

Stakeholders zijn in te delen in twee soorten groepen:
1. interne en externe stakeholders
2. marktgerelateerde en niet-marktgerelateerde stakeholders.

Interne stakeholders zijn alle partijen binnen het bedrijf, zoals werknemers, managers/ directie en aandeelhouders. Externe stakeholders zijn belanghebbenden buiten het bedrijf, zoals maatschappelijke organisaties, onderwijs, burgers, politiek overheden, leveranciers, klanten en consumenten.

Marktgerelateerde stakeholders hebben een directe invloed op de economische positie van het bedrijf, zoals klanten, aandeelhouders en toeleveranciers. Niet-marktgerelateerde stakeholders hebben dit niet, zoals milieuorganisaties, burgers en omwonenden.

Sommige van deze stakeholders zijn georganiseerd (zoals de milieuorganisaties) anderen niet (zoals burgers).

Door stakeholders te betrekken in hun MVO-beleid, vergroten bedrijven onder andere hun transparantie en geloofwaardigheid. Social Media kunnen hierbij uitstekend worden ingezet. Wilt u hier meer informatie over of bent u op zoek naar advies voor uw bedrijf? Wij kunnen u helpen. Neem hiervoor contact met ons op.

HR-beleid

Een MVO-beleid moet absoluut gedragen worden door het Management Team, anders is het ten dode opgeschreven. Maar uiteindelijk zal het personeel het beleid uitvoeren en uitdragen. Het is dus belangrijk het personeel zo vroeg mogelijk te betrekken bij deze plannen én bij de uitvoering. Kijk wie er binnen de organisatie duurzaamheid een warm hart toedraagt en begin bij deze mensen.

U kunt ideeën en wensen van het personeel inventariseren door middel van enquête en/of interviews, al naar gelang de grootte van de organisatie. Ook hier zijn de MVO-kernthema’s een goede richtlijn. Welke zijn voor u en uw personeel belangrijk? Concenteer in eerste instantie op een aantal onderwerpen die snel succes opleveren. Dat maakt MVO-beleid voor iedereen sneller zichtbaar. Want successen delen is belangrijk om volgende stappen te kunnen zetten.

Communicatie

Wanneer u besluit om uw bedrijf of organisatie duurzamer te maken, is het belangrijk dat u dat meteen communiceert. Houd communicatie over duurzaamheid niet intern, maar informeer alle stakeholders.  MVO en circulaire economie zijn strategische processen.Zet communicatie over duurzaamheid dus ook strategisch in.

Een goed middel om MVO zichtbaar te maken, is een duurzaamheidsverslag. Dit  is voor ondernemingen een kapstok om aan te tonen hoe zij duurzaamheid in hun organisatie toepassen. Een duurzaamheidsverslag laat niet alleen zien wat een bedrijf heeft bereikt, maar ook hoe dat is gebeurd. Het duurzaamheidsverslag is een managementinstrument, waarmee doelen kunnen worden gesteld en helpt een benchmark te maken om het bedrijf af te zetten tegen de concurrentie.

Een duurzaamheidsverslag kan zowel op papier als in digitale versie worden gepubliceerd. Wilt u weten hoe u dit aanpakt? Wij helpen u graag. Neem hiervoor contact met ons op.
 

 
 
Abonneer je op onze nieuwsbrief