Disclaimer & privacy

DuurzamerWerken hecht groot belang aan de privacy van bezoekers en gebruikers van de website van DuurzamerWerken en (online) dienstverlening. Persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Toepassingsbereik

Deze disclaimer en de privacyverklaring zijn van toepassing op onze administratie en onze website. Verwijzingen naar sites die niet door DuurzamerWerken worden onderhouden zijn louter ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. DuurzamerWerken staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele aanbiedingen die daarop worden gedaan. Door gebruik te maken van de website van DuurzamerWerken gaat u akkoord met deze disclaimer.

De voorwaarden in deze disclaimer en privacyverklaring kunnen onaangekondigd aangepast worden. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op deze pagina gepubliceerd zijn.

Eigenaar

De website van DuurzamerWerken is eigendom van:
Pasklaar Communicatie
Krayenhofflaan 39
6541PN Nijmegen
Kamer van Koophandel 09172121

De informatie, afbeeldingen, lay-out, documenten, audio, video, tekst en software op deze website zijn intellectueel eigendom van DuurzamerWerken, tenzij anders aangegeven. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DuurzamerWerken.

Aansprakelijkheid

Hoewel DuurzamerWerken maximale zorg besteedt aan de op de website getoonde informatie, kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. DuurzamerWerken aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid. Alle informatie en materialen op de website zijn bedoeld voor algemene informatie doeleinden. De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als een advies. Beslissingen op basis van de informatie op deze website zijn voor uw eigen rekening en risico.

Privacy statement

Als u abonnee wordt van de DuurzamerWerken nieuwsbrief of onze website bezoekt stelt u ons in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen. DuurzamerWerken vindt het belangrijk dat uw gegevens goed beschermd worden.

Persoonsgegevens

DuurzamerWerken zal om uw persoonsgegevens vragen voor het uitvoeren van verschillende overeenkomsten die u met DuurzamerWerken aan kunt gaan. Zo zullen wij bijvoorbeeld vragen om een e-mail adres voor correspondentie of mogelijke e-mailnieuwsbrief.

Indien u ons uw adresgegevens, e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens alleen gebruiken voor facturatie, om uw vragen te beantwoorden of u onze nieuwsbrief te sturen of u op de hoogte te stellen van evenementen die wellicht interessant voor u zouden kunnen zijn.

Voorts worden uw persoonsgegevens niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten DuurzamerWerken, tenzij DuurzamerWerken dit doet in het kader van wettelijke verplichtingen of dit niet onverenigbaar is met het doel waarvoor deze persoonlijke gegevens zijn verkregen.

Ook op indirecte wijze worden automatisch gegevens aan DuurzamerWerken verstrekt, zoals bijvoorbeeld uw IP-adres via de website. DuurzamerWerken zal de privacy van gebruikers van haar website respecteren en deze gegevens uitsluitend gebruiken voor vooraf beschreven doeleinden en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen. Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen graag zowel uw privacy als de functionaliteit van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat op de harde schijf van uw computer, laptop, smartphone of tablet wordt geplaatst op het moment dat u een website bezoekt.

Door het gebruik van cookies functioneert onze website beter. We krijgen door het plaatsen van cookies meer inzicht in het gebruik van onze website en de effectiviteit hiervan. Zo kunnen we zien hoe vaak en wanneer u bepaalde pagina’s bezoekt, welk type apparaten gebruik worden door onze bezoekers, welke webpagina’s het meest interessant zijn en/of welke advertenties (het meest) effectief zijn. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Cookies kunnen dus ook niet worden gebruikt voor e-mail- of (tele)marketing acties.

Welk soort cookies plaatst DuurzamerWerken en waarom?

Functionele cookies

Op de website gebruiken we functionele cookies om er voor te zorgen dat onze website naar behoren werkt. Dit soort cookies hebben geen of een zeer geringe impact op uw privacy. Ze zijn daarom uitgezonderd van het toestemmingsvereiste in de Telecommunicatiewet. Als gevolg daarvan vraagt DuurzamerWerken geen toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Analytische cookies

DuurzamerWerken gebruikt Google Analytics- cookies. Analytic cookies worden gebruikt om het gebruik van de website in kaart te brengen en te analyseren, zodat de kwaliteit en/of de effectiviteit van de website verbeterd kan worden. DuurzamerWerken gebruikt Google Analytics-cookies conform de handleiding die het College Bescherming Persoonsgegevens heeft opgesteld.

Er is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten, de informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd (zo wordt o.a. het laatste octet van het IP-adres verwijderd) en er worden geen andere gegevens gedeeld. Hierdoor is voor het gebruik van deze Analytics cookies geen toestemming vereist.

Van de informatie die wij verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat de structuur, navigatie en inhoud van de website te verbeteren. Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te verbeteren.

De informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. DuurzamerWerken heeft hier geen invloed op.

Overige cookies

Naast de in de vorige paragraaf genoemde cookies, willen wij op onze website van enkele aanvullende cookies gebruik maken. Hiervoor is toestemming nodig. Wanneer u doorklikt naar een vervolgpagina van de website en op die manier toestemming verstrekt, worden ook social media cookies geplaatst.

Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina's te delen via sociale netwerken als Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Deze buttons maken gebruik van stukjes code die van deze sociale media platforms afkomstig zijn. Wanneer webpagina’s gedeeld worden met deze buttons, worden er cookies geplaatst. Voor meer informatie over wat deze sociale media platforms met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken, verwijzen wij naar hun eigen privacyverklaringen. DuurzamerWerken heeft hier geen invloed op.

Hoe zijn cookies te verwijderen?

Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer of andere randapparatuur cookies plaatsen, dan kunt u te allen tijde uw browserinstellingen aanpassen. Hoe u de instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van de browser. Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via Youronlinechoices.

Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van DuurzamerWerken via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:
DuurzamerWerken
Krayenhofflaan 39
6541PN Nijmegen
Of u kunt een e-mail richten aan: info@duurzamerwerken.nl

DuurzamerWerken streeft ernaar om een verzoek binnen 4 weken te verwerken.

Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop DuurzamerWerken met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacybeleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van DuurzamerWerken zijn verbonden. Er wordt door DuurzamerWerken geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaard met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens.

© DuurzamerWerken, 24 mei 2018

Abonneer je op onze nieuwsbrief